Thông tin và vật mang tin là gì THUAN

Vật mang tin là gì ? Cho một ví dụ.

một. Thông tin là gì? thế nào là vật mang tin? con người thu nhận thông tin bằng phương pháp nào? xử lí thoogn tin là gì?
2. Lưu trữ thông tin là gì? dữ liệu là gì? trao đổi thông tin là gì? cho ví dụ minh họa?
3. cho ví dụ một vài trong những thiết bị số thông dụng. cho ví dụ máy tính vẫn thay đổi phương thức và unique sinh hoạt thông tin của con người. hãy nêu những hạn chế của máy tính hiện nay và thử mày mò của máy tính trong tương lai?
4. Bit là gì? kí hiệu của bit? trogn máy tính mỗi kí tự được trình diễn thế nào?
5. số hóa văn tín đồ dạng, hình ảnh, tiếng động, số hóa dữ liệu là gì? với những cách trình diễn thông tin nào trong máy tính?
6. dữ liệu trong máy tính là gì? nêu quy trình xử lí thông tin trong máy tính?
7. byte là gì? dung tích lưu trữ là gì? em hãy nêu những bội của số byte là gì?

Video liên quan

Thông tin và vật mang tin là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *