Sau 30 năm, Viettel đã biến đổi thành tập đoàn kinh tế tài chính tổ quốc số một VN-DIEUKHAC

Sau 30 năm, Viettel đã biến đổi thành tập đoàn kinh tế tài chính tổ quốc số một VN

Sau 30 năm, Viettel đã trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công việc nghe trình làng về những sản phẩm trang bị kỹ thuật technology cao do Viettel đang nghiên cứu, sản xuất. – Ảnh: Đức Thọ

tiền phong chủ lực trong kiến tạo xã hội số

Viettel là doanh nghiệp tổ quốc (DNNN) tiền phong trong thực thi chiến lược quốc gia về lĩnh vực viễn thông – technology thông tin và công nghiệp quốc phòng technology cao. luôn luôn là doanh nghiệp tác dụng nhất, lợi nhuận trước thuế những năm thời gian qua của Viettel luôn luôn duy trì bên trên 40.000 tỉ/năm, tỉ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu luôn luôn duy trì bên trên 25%.

nhì năm liên tục (2020, 2021), Viettel là doanh nghiệp VN sở hữu sức ảnh hưởng nhất về đổi thế hệ sáng tạo khu vực phái mạnh Á và Đông phái mạnh Á. Viettel song song là tên thương hiệu viễn thông giá trị nhất VN, đứng số một tại Đông phái mạnh Á, đứng thứ 10 châu Á và thứ 18 trong số những nhà mạng sở hữu giá trị to nhất thế giới năm 2022. Viettel trở thành hình mẫu của một DNNN kinh doanh sáng tạo và sở hữu tác dụng.

Là doanh nghiệp dẫn đầu về viễn thông và technology thông tin tại VN, Viettel song song cũng chính là doanh nghiệp tiền phong và tác dụng trong sinh hoạt đầu tư ra quốc tế với 10 thị trường sở hữu tổng dân số 260 triệu dân, tại 3 châu lục. 

tới nay 7/10 thị trường kinh doanh đã tốt nhuận, dòng tiền về nước những năm thời gian qua ở mức 250-350 triệu USD/năm. tới nay, Viettel đã thu về 900,3 triệu USD, tương đương 62% tổng đầu tư.

Là doanh nghiệp tiền phong, chủ lực đóng góp góp phần kiến tạo xã hội số tại VN, những năm qua Viettel đã tập trung nhiều nguồn lực tư vấn chuyển đổi số, xây dựng và triển khai hạ tầng số, những nền tảng số, dịch vụ số để sát cánh cùng Chính phủ thực hiện chương trình chuyển đổi số bên trên cả 3 trụ cột Chính phủ số, kinh tế tài chính số và Xã hội số. 

Hạ tầng và những sản phẩm, dịch vụ số của Viettel là những sản phẩm chủ lực, đóng góp tích cực vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Cách đầu đóng góp góp phần thực hiện mục tiêu kiến tạo xã hội số, phát triển kinh tế tài chính số tại VN.

Với tầm quan trọng hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng technology cao của VN, Viettel đã và đang nghiên cứu, sản xuất hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành trang bị kỹ thuật technology cao để cung cấp cho Quân đội. HST sản phẩm của Viettel được xây dựng theo mô hình tác chiến C5ISR tiên tiến nhất bên trên thế giới.

Viettel cũng đã đóng góp góp phần hình thành nền công nghiệp điện tử viễn thông bởi phương pháp nghiên cứu, quản lý những tranh bị hạ tầng mạng viễn thông bên trên cả 4 lớp mạng. những tranh bị này đã được triển khai bên trên mạng lưới của Viettel.

Viettel cũng luôn luôn đóng góp tích cực vào công việc an sinh xã hội của đất nước, trong đó tập trung vào những lĩnh vực giáo dục, y tế và giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. tới nay, Viettel đã đóng góp khoảng 15.000 tỉ đồng cho những sinh hoạt trách nhiệm xã hội.

Sau 30 năm, Viettel đã trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu Việt Nam - Ảnh 2.

Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng với Viettel nhằm mục tiêu kiểm tra, tiến công giá, đôn đốc việc thực hiện quyết nghị Đại hội XIII của Đảng – Ảnh: Đức Thọ

Thực hiện tầm quan trọng dẫn dắt Chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chuyến thăm và làm việc với Viettel nhằm mục tiêu kiểm tra, tiến công giá, đôn đốc việc thực hiện quyết nghị Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế tài chính – xã hội 5 năm, chiến lược phát triển kinh tế tài chính – xã hội 10 năm, chương trình phục hồi và phát triển, chương trình chuyển đổi số, phát triển xanh, phát triển năng lực sạch.

Thủ tướng tiến công giá Viettel đã nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, xu thế và yêu cầu phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám đổi thế hệ sáng tạo, xác định chiến lược và sứ mệnh một cách xứng đáng tình hình, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện quyết liệt, tác dụng; đóng góp tích cực cho ngân sách tổ quốc; đóng góp trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học technology.

Về công việc cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, Viettel phải quyết tâm thực hiện nghiêm túc, tác dụng hơn nữa những nhiệm vụ được Đảng, tổ quốc giao cụ thể, trực tiếp cho Tập đoàn. Trong đó, sở hữu việc nghiên cứu, sản xuất chip phục vụ tâm đắc, tác dụng chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế tài chính số, xã hội số, là một trong những tập đoàn vào tầm quan trọng dẫn dắt quy trình này, làm trung gian tính sổ chuyển mạch, bù trừ điện tử. cùng theo với đó, Viettel cần đóng góp góp phần xây dựng dữ liệu quốc gia, tăng cường bình an, an toàn và đáng tin cậy mạng, an toàn và đáng tin cậy viễn thông; phát triển những lĩnh vực viễn thám, logistics và thương nghiệp điện tử.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Viettel cũng đã sở hữu một vài đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, những bộ ban ngành liên quan về những công thức chính để tạo động lực phát triển, giúp Viettel thực hiện thành công chiến lược thời đoạn tới, song song tiếp tục trở thành Tập đoàn kinh tế tài chính mạnh của đất nước. 

Cụ thể Viettel đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao cho Viettel một vài nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng bình an, phát huy thế mạnh và thể hiện tầm quan trọng tiền phong của DNNN trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng technology cao, an toàn và đáng tin cậy, bình an mạng, xây dựng và triển khai nền tảng chuyển đổi số quốc gia, trung gian tính sổ chuyển mạch và bù trừ điện tử.

Viettel cũng sở hữu yêu cầu được tham dự nghiên cứu, phong cách thiết kế, sản xuất chip phục vụ yêu cầu nội địa và hướng tới xuất khẩu; nghiên cứu technology năng lực xanh, tiên tiến hóa những cở sở hạ tầng quan trọng như liên lạc vận tải, logistic, tỉnh thành, khoa học technology…

Viettel song song đề xuất Chính phủ tăng tính hành động cho DNNN trong công việc đầu tư, tiền lương và tổ chức, sắp xếp lại đơn vị nội bộ; xẻ sung thế hệ hành lang pháp lý thế hệ cho những DNNN trong đó sở hữu đề xuất Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu công thức để thực hiện tiến công giá bên trên nguyên tắc tiến công giá tác dụng đầu tư bên trên tổng thể thay cho việc tiến công giá dựa bên trên những khoản mục, dự án đầu tư riêng lẻ và công thức thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm cho sinh hoạt đầu tư vào khởi nghiệp đổi thế hệ sáng tạo.

Nguồn: thanhnien.vn – tuoitre.vn – vietnamnet.vn – nld.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *